Αρχική Σελίδα
| Αρχική Σελίδα | Η Εταιρεία STRATELIS | Επικοινωνία |
English Version
Τι είναι ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ
Εγκαταστάσεις που εφαρμόζεται
Χρησιμοποιύμενα Καύσιμα
Διαμόρφωση μονάδων σύμφωνα με το χώρο εγκατάστασης
Εφαρμοσές σε σταθμούς Βιοαερίου
Υποστήριξη Μονάδων ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Χαρακτηριστικά Μονάδων TEDOM
Εγκατεστημένες Μονάδες
 

Τελευταία Νέα
 
 

Η εταιρεία ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ
 

Η εταιρία STRATELIS έχει υψηλή τεχνογνωσία και πολύχρονη παρουσία στο χώρο των μηχανολογικών κατασκευών , έχοντας πραγματοποιήσει με επιτυχία εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες , διυλιστήρια και μεγάλα εμπορικά και ξενοδοχειακά συγκροτήματα κτηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το 2006 στο πλαίσιο της επέκτασης των δραστηριοτήτων μας στον ενεργειακό τομέα αναλάβαμε την αποκλειστική αντιπροσώπευση της εταιρίας TEDOM η οποία κατασκευάζει αυτόνομες μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) ισχύος:

  • ..8 KW - 2010 KW Ηλεκτρικής
  • 19 KW - 2366 KW Θερμικής

Με στόχο την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών της η STRATELIS προσφέρει το σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται - turn key projects - για την πραγματοποίηση μιας επένδυσης σε συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας και η υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει εγγυάται την επιτυχία της σε υπάρχουσες η νέες εγκαταστάσεις.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 


ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ
Καταγραφή των υπαρχόντων ενεργειακών καταναλώσεων της εγκατάστασης σε ηλεκτρική και θερμική ισχύ , και αξιολόγηση των υπαρχόντων και μελλοντικών ενεργειακών αναγκών πριν από την εγκατάσταση της μονάδος συμπαραγωγής.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για τον υπολογισμό του οικονομικού οφέλους και του χρόνου απόσβεσης της επένδυσης από την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της αξιολόγησης των καταγραφέντων δεδομένων των ενεργειακών καταναλώσεων.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών εφαρμογής που αφορούν στην

  • Διαστασιολόγηση και βέλτιστη επιλογή του τύπου της μονάδος συμπαραγωγής
  • Διαστασιολόγηση και όδευση των ηλεκτρικών δικτύων , των δικτύων θερμού η ψυχρού ύδατος και του βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την λειτουργία της μονάδος συμπαραγωγής.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
Κατασκευή και εγκατάσταση των ηλεκτρικών δικτύων , των δικτύων θερμού ύδατος και του εξοπλισμού που απαιτούνται για την λειτουργία της μονάδος συμπαραγωγής.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Προμήθεια , εγκατάσταση και σύνδεση της μονάδος συμπαραγωγής με τα ηλεκτρικά δίκτυα , τα δίκτυα θερμού ύδατος και με τον βοηθητικό εξοπλισμό.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Η
Ανάλογα με τις ενεργειακές ανάγκες της εγκατάστασης υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης της μονάδος συμπαραγωγής με το δίκτυο της Δ.Ε.Η για την πώληση του συνόλου η μέρους του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος.

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
Η STRATELIS προσφέρει τις εξής δυνατότητες :

  • Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής σε υπάρχοντες σταθμούς παραγωγής βιοαερίου.
  • Μελέτη , κατασκευή και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων συμπαραγωγής με την χρήση βιοαερίου - turn key projects - τα ποια περιλαμβάνουν :
    • Μελέτη , κατασκευή και εγκατάσταση Σταθμών παραγωγής βιοαερίου.
    • Προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδων συμπαραγωγής.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην διαχείριση ενέργειας εγγυάται, σε όποιον χρησιμοποιεί την τεχνολογία συμπαραγωγής με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υψηλή τιμή πώλησης του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος στο δίκτυο (ΔΕΗ).

STRATELIS AFTER SALES SERVICE
Οι προσφερόμενες συντηρήσεις των μονάδων συμπαραγωγής συμπεριλαμβάνουν την περίοδο της εγγύησης, αλλά και την περίοδο μετά απ' αυτήν.

H STRATELIS εγγυάται, άμεση ανταπόκριση σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, συντήρηση βάσει ωρών λειτουργίας της μονάδος [Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης], εξ'αποστάσεως παρακολούθηση των μονάδων, γενικές επισκευές και κάθε είδους συντήρηση αναλόγως των επί μέρους συμφωνιών με τον κάθε πελάτη.

Στιγμιότυπα από τη συμμετοχή της εταιρείας ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ στις δύο Διεθνείς Εκθέσεις, EnergyReS και Ecotec

Παρουσίαση (.pps) 1,63Mb
 
Συμμετοχή της εταιρείας ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ στην 3η Διεθνής Έκθεση για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 20 εώς 23 Νοεμβρίου 2008
Εκθεσιακό Κέντρο MEC Παιανία, Περίπτερο GΕ 100-116 Πρόσκληση
Save The Planet

Η Συμπαραγωγή ωφελεί σοβαρά το περιβάλλον.

Μάθετε περισσότερα

 
Κινητήρας Stirling
 

Τα πάντα για τον Κινητήρα Stirling (Stirling Engine) της TEDOM

Μάθετε περισσότερα

 
   
 

STRATELIS - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
http://www.tedom.eu/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Copyright © 2008 - STRATELIS